BEHANDELINGEN

 

IPGGZ werkt volgens de landelijke richtlijnen en kiest voor een passende behandeling. Bij IPGGZ worden zowel individuele behandelingen als groepsbehandeling aangeboden.

Individueel aanbod:
 • Psychotherapie
 • Schematherapie
 • Psychiatrisch consult
 • EMDR
 • Lichttherapie
Groepsaanbod:
 • ADHD groep
 • Schematherapiegroep
 • VERSTRAINING
 • Running therapiegroep
Online en overig:
 • E-Health
 • Vaardigheidstraining Emotie
 • Regulatie Stoornis (VERS)

BASIS GGZ

Met ingang van 2014 is in de Zorgverzekeringswet de Basis GGZ (BGGZ) ingevoerd, naast de Specialistische GGZ (SGGZ) die al bestond. De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling. Zowel voor BGGZ als voor SGGZ geldt dat er een vermoeden moet zijn van een DSM- stoornis.

Contra-indicaties bij IPGGZ:

 • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 40

INFORMATIE VOOR PATIËNT:

U komt in aanmerking voor de Generalistische Basis GGZ als uw klachten nog niet al te lange tijd bestaan en u op de meeste levensgebieden redelijk kunt blijven functioneren (ondanks de klachten). De behandeling die u van ons kunt verwachten is gericht op het verminderen van psychische klachten middels cognitieve gedragstherapie en/of meer praktisch van aard: het anders leren omgaan met de problematiek. IPGGZ biedt alle varianten van de Basis GGZ aan. U dient via uw huisarts zorg te dragen voor een doorverwijzing dit kan uw huisarts direct doen of via zorgdomein.

ALGEMENE INFORMATIE:

In het eerste gesprek brengen we samen met u uw klachten in kaart. Dit gesprek noemen we de intake. Mogelijk vragen we u ook enkele vragenlijsten in te vullen om een goed beeld te krijgen van uw klacht(en) en zorgvraag. Daarnaast bekijken we samen met u welke behandeling het beste aansluit bij u als persoon. Na de intake maken we een behandelplan. Hierin leggen we samen met u de afspraken vast over de duur en vorm van de behandeling. Mogelijke vormen van behandeling kan zijn: face-to-face behandelingen en blended (een combinatie van face-to-face en e-health).

Onze locaties

Wij hebben 4 locaties in Noord-Nederland, verdeeld over Groningen en Drenthe.

Bekijk alle locaties