IPGGZ is een zorginstelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De kosten voor diagnostiek en behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering

Bij een behandeling tellen de kosten wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. IPGGZ heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

KOSTEN

Voor een behandeling bij IPGGZ heeft u een verwijsbrief nodig. De kosten van de gesprekken (intake, diagnostiek en/of behandeling en administratie t.b.v. uw dossier) worden vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.

Een consult binnen de GGZ duurt standaard 60 minuten.

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat u moet betalen als u kosten maakt voor zorg uit uw basisverzekering. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het eigen risico vast. Als u zorgkosten heeft gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen, dan krijgt u hiervan bericht van uw zorgverzekeraar. Hierin zijn bijna alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. U kunt bij uw zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

DE NIEUWE BEKOSTIGING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Vanaf 1 januari 2022 begint IPGGZ met de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg, het zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties/consulten. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening gemakkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht.

Eigen risico
In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heef u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Planning is realisatie
Binnen IPGGZ werken wij volgens planning is realisatie. Dit houdt in dat wij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als uw consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De geplande tijd in de agenda is ook de tijd die in rekening wordt gebracht. Tenzij er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd, dan wordt uw consultduur aangepast aan de daadwerkelijke duur van uw consult. IPGGZ is bereikbaar voor al uw vragen over kosten en vergoedingen. U kunt telefonisch contact opnemen met een medewerker of een e-mail sturen via het contactformulier op de website.