INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Door een zeer beperkte bezetting van psychiaters, kunnen wij op dit moment geen nieuwe patiënten met een complexe hulpvraag aannemen waarvoor een psychiater nodig is!

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen een DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt. Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

 

  • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts naar de Basis GGZ
  • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde GGZ.
  • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

CRISIS EN SPOED

IPGGZ heeft geen crisisdienst of opnameplekken. IPGGZ is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ons algemene telefoonnummer:

050 – 21 10 766

 

WACHTTIJDEN

Lees hier meer over de wachttijden per vestiging van IPGGZ. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij IPGGZ tot aan de start van het eerste intakegesprek, waarop behandeling volgt. WACHTTIJDEN

01

CLASSIFICATIE VERWIJZER

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

02

KLACHT?

Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt.

03

STOORNIS?

Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

04

MONODISCIPLINAIR TE BEHANDELEN

Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts naar de Basis GGZ

05

COMPLEXE STOORNIS

Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde GGZ

06

GEFUNDEERDE INSCHATTING

Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ

Onze locaties

Wij hebben 4 locaties in Noord-Nederland, verdeeld over Groningen en Drenthe.

Bekijk alle locaties