Missie: Professionele hulp en laagdrempelig

IPGGZ is er voor patiënten met psychische en psychiatrische klachten, gericht op bevordering van de geestelijke gezondheid. Kernwoorden hierachter zijn: persoonlijk en professioneel contact en excellente, evidence based behandeling vanuit een flexibele, laagdrempelige en servicegerichte benadering.

Visie: Aansluiten op behoeften, wensen en verwachtingen

IPGGZ biedt professionele, evidence based en deskundige ambulante geestelijke gezondheidszorg. Vanwege onze flexibele en patiëntgerichte inzet sluit deze nauw aan op de behoeften, wensen en verwachtingen van cliënten, hun directe omgeving en bij de verwijzers. We bieden kwalitatief hoogwaardige behandelingen en begeleidingen doordat wij als professionals continu het zorgproces monitoren en daar waar het kan verbeteren. Onze professionals zijn gemotiveerd en werken in resultaatgerichte, zelfsturende en innoverende kleine teams waar de medewerkers pro-actief en betrokken zijn.

KWALITEIT

ISO 9001:2015 CERTIFICERING

IPGGZ heeft een ISO 9001:2015 certificering. Hiermee tonen we aan dat de patiënt centraal staat, we intern de zaken goed op orde hebben en dat we voortdurend en systematisch werken aan het verbeteren van het aanbod.

Kijk hier voor meer informatie.

KWALITEITSSTATUUT

Ons kwaliteitsstatuut geeft inzicht in de behandeling, welke zorgverleners bij IPGGZ een rol spelen bij de behandeling en hoe onderling de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.

Onze missie is om onszelf misbaar te maken voor patiënten met psychische klachten

WERKWIJZE

Alle behandelteams werken in een vast heterogeen team waarin de verschillende specialisaties en functies zijn geborgd. Alle specialismen komen samen binnen één team en daarbinnen worden alle psychische aandoeningen behandeld. We streven er daarbij naar dat de behandelaar die de intake uitvoert, ook de behandeling op zich neemt.

Er wordt zowel behandeling in BGGZ als SGGZ gegeven. Door een groot aantal specialisaties kan een breed palet aan problematiek worden behandeld.

Indien de behandeling de voorkeur geniet in een specifieke taal of dialect, dan kan hiernaar geïnformeerd worden bij ons secretariaat. Ook als er een voorkeur is voor een man of vrouw als behandelaar, kan dit worden aangegeven.

BEHANDELINGEN BIJ IPGGZ

Tijdens de intake gaan we na wat voor problematiek er bij u speelt (diagnose) en bekijken of een effectief en doelmatig aanbod – dat aansluit op uw zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden – aangeboden kan worden (behandeladvies). Uw behandelaar stemt vervolgens samen met u af hoe uw behandeling vorm krijgt. Daarbij kunnen diverse psychotherapieën ingezet worden, zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, groepstherapie, schematherapie en EMDR. Soms is het zinvol om uw naasten te betrekken bij de behandeling. Bijvoorbeeld omdat zo een duurzamer behandelresultaat kan worden behaald. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met u.

Het doel van de behandeling kan verschillen naargelang de specifieke psychiatrische stoornis. Bij sommige, zoals bij depressie, is vermindering van symptomen het doel. Bij andere, zoals bij AD(H)D, valt in mindere mate symptoomverandering te verwachten, maar gaat het meer om het omgaan met de stoornis en het inperken van bijkomende problematiek. We gaan daarbij uit van uw eigen kracht in het verbeteren van uw gezondheid, het bevorderen van uw zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor uw leeftijd en gedrag.

Onze voorkeur gaat uit naar face-to-face behandeling. Het intakegesprek (de eerste afspraak) vindt altijd op de INTER-PSY locatie plaats. Echter, inzet van onlinebehandeling en/of beeldbellen is zeker mogelijk. Deze worden net als face-to-face behandelingen gewoon vergoed.

ONLINE BEHANDELEN

Binnen IPGGZ maken we standaard gebruik van e-Health, dit is behandeling via internet. Wij doen dit via Therapieland. Via Therapieland krijgt u opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en kunt u informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Online behandelen is toepasbaar bij uiteenlopende psychische klachten. Er wordt samen met u gekeken of online behandelen voor u tot de mogelijkheden behoort. De online hulp wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmogelijkheden kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling.

Beeldbellen

Beeldbellen kan worden gebruikt als aanvulling op face-to-face contacten. De behandelaar en de patiënt kunnen elkaar op de momenten van psychologische behandeling wereldwijd ‘live’ zien en spreken. Dit is handig wanneer u door omstandigheden niet op de IPGGZ locatie kunt komen.